Fordeler med nybygg

Det er mange fordeler med nybygg, fremfor tilbygg og påbygg. En mulig ulempe med gamle boliger er at det fort kan bli dyrt å "f likke" hvis man til stadighet oppdager skjulte feil og mangler under rehabilitering av bolig. Hvis man begynner å rive en vegg foreksempel, kan det vise seg at arbeidet blir mer omfattende enn man trodde i utgangspunktet.

Kanskje er det ikke bare å rive veggen? Kanskje er man nødt til å skifte det elektriske anlegget i tillegg til å få tak i en rørlegger for å legge inn nytt rørsystem. Da kan en rehabilitering koste mer enn man hadde tenkt i utgangspunktet. Det kan fort bli dyrt å tenke at man skal spare penger på en rehabilitering istedenfor å bygge nytt.

Hvis man allerede har investert mye tid og penger i et påbygg eller tilbygg kan det hende at det er for sent å snu. Da hadde det vært lurt å tenke nøyere gjennom på forhånd om det hadde vært bedre med å bygge nytt, enn å sette i gang med et påbygg eller tilbygg.

Fordeler med nybygg, tilbygg og påbygg

Hvis man ikke har en plan på oppgraderingen av boligen eller huset lønner det seg å planlegge litt før man setter i gang. Noe av det man bør tenke gjennom er budsjett, forventning og risiko. Alle rehabiliteringsprosjekter har iboende risiko. Vi i Bergstaden Bygg AS sier ikke at det alltid er fordeler med nybygg fremfor påbygg, eller tilbygg. Det eneste vi sier er at det lønner seg å ha en plan på hva slags bolig man ønsker seg etter at prosjektet er ferdig.
Vi kan hjelpe deg med å avgjøre om det lønner seg å bygge nytt, eller om det lønner seg å sette i gang med et påbygg eller tilbygg.

Kontakt Bergstaden Bygg AS for mer informasjon om fordeler med nybygg.