Ombygging av hus i Sør Trønderlag

Ombygging er gjerne aktuelt ved rehabilitering av hus eller bolig. Når det gjelder ombygging av hus i Sør Trønderlag hjelper vi til med både tilbygg og påbygg. Ombygging av et hus er lurt å gjøre hvis man samtidig uansett må utføre rehabilitering av et hus. Da kan man slå to fluer i en smekk ved å sørge for nødvendig vedlikehold samtidig som man fikser opp huset.

Under ombygging av et hus kan det være lurt å samtidig oppgradere bad og kjøkken. Samtidig kan det være lurt å legge parkett for å oppgradere standarden.

Forskjell på tilbygg og påbygg ved ombygging

Tilbygg er en utvidelse av bygningens grunnflate. Tilbygg plasseres ved siden av eksisterende bolig. Tilbygg er forskjellig fra påbygg som plasseres oppå eksisterende bolig. Du må ha hjelp av fagfolk hvis tilbygget på boligen det søkes om, er over 50 kvadratmeter. Hvis tilbygget på bruksarealet er under 50 kvadratmeter kan du søke på egenhånd.

Tilbygg defineres som utvidelse av bygningens grunnflate. Påbygg eller underbygg faller derfor ikke inn under denne type søknader, for eksempel takoppbygging, takterrasse og utgraving av kjeller.
Et tilbygg kan ikke inneholde egen boenhet.

I tillegg skal et tilbygg tilfredsstille visuelle kvaliteter, som forholder seg til eksisterende hus og terreng.
Påbygg av hus betyr at en ny bygningsdel plasseres oppå en eksisterende konstruksjon. Hvis man skal bygge en ekstra etasje på et hus, så vil dette være et typisk påbygg. Hvis du skal søke om å bygge et påbygg av hus må du nesten alltid ha hjelp av fagfolk.

Kontakt Bergstaden Bygg AS for mer informasjon om riving og rehabilitering i Sør Trønderlag.