Transport til hytter

Bergstaden Bygg AS sørger selv for transport til hytter av byggematerialer og annet utstyr som trengs til byggingen. Det betyr at vi er en totalleverandør av hyttebygging. Vi sørger for hele prosessen rundt hyttebyggingen. Fra søknadsprosessen til offentlige myndigheter, tranpsort til hytter av materiale og koordinering av håndverkere hvis disse representerer ulike fagfelt.

Ved at vi selv sørger for transport til hytter kan vi utføre byggearbeider mens du er på ferie, eller holder på med andre ting.

Kontakt Bergstaden Bygg AS for mer informasjon om transport til hytter i Sør Trønderlag.