Tilbygg

Tilbygg av hus i Sør Trønderlag er et av våre fokusområder i tillegg til nybygg. Tilbygg av hus betyr at en ny bygningsdel plasseres oppå en allerede eksisterende bygningsdel. Tilbygg er definert som en utvidelse av bygningens grunnflate.

Tilbygg plasseres ved siden av eksisterende bolig. Tilbygg er forskjellig fra påbygg. Du må ha hjelp av fagfolk hvis tilbygget på boligen det søkes om, er over 50 kvadratmeter.

Vi ordner alt av søking og tegning for tilbygg og påbygg.

Tilbygg i Sør Trønderlag - utvidelse av bygningens grunnflate

Tilbygg defineres som utvidelse av bygningens grunnflate. Påbygg eller underbygg faller derfor ikke inn under denne type søknader. Takoppbygging, takterrasser og utgraving av kjeller faller derfor ikke inn under tilbygg. Et tilbygg kan ikke inneholde egen boenhet. I tillegg skal et tilbygg tilfredsstille visuelle kvaliteter, som forholder seg til eksisterende hus og terreng.

Før du søker om tilbygg må du avklare følgende:

Du må undersøke hvilken reguleringsplan som gjelder for eiendommen din. Dersom byggetiltaket er i strid med lovens bestemmelser må det søkes om dispensasjon fra forholdet. Når det er angitt byggegrense i reguleringen, må tilbygget i sin helhet plasseres innenfor denne.

Påbygg i Sør Trønderlag

Påbygg av hus kan du søke om på egenhånd, hvis det er enkle ting som skal utføres. Eksempler på enkle påbygg av hus kan være bygning av vedbod på balkong, eller bygging av ark på loft. For mer krevende ombygging av hus må det søkes om tilbygg.

Forskjell på påbygg og tilbygg

Tilbygg er en utvidelse av bygningens grunnflate. Tilbygg plasseres ved siden av eksisterende bolig. Tilbygg er forskjellig fra påbygg som plasseres oppå eksisterende bolig. Du må ha hjelp av fagfolk hvis tilbygget på boligen det søkes om, er over 50 kvadratmeter. Hvis tilbygget på bruksarealet er under 50 kvadratmeter kan du søke på egenhånd.

Tilbygg defineres som utvidelse av bygningens grunnflate. Påbygg eller underbygg faller derfor ikke inn under denne type søknader, for eksempel takoppbygging, takterrasse og utgraving av kjeller.
Et tilbygg kan ikke inneholde egen boenhet. I tillegg skal et tilbygg tilfredsstille visuelle kvaliteter, som forholder seg til eksisterende hus og terreng.

Påbygg av hus betyr at en ny bygningsdel plasseres oppå en eksisterende konstruksjon. Hvis man skal bygge en ekstra etasje på et hus, så vil dette være et typisk påbygg. Hvis du skal søke om å bygge et påbygg av hus må du nesten alltid ha hjelp av fagfolk.

Tilbygg og påbygg er eksempler på større byggeprosjekter som vi påtar oss i Sør Trønderlag. Da påtar vi oss gjerne rollen som hovedentreprenør. Da samarbeider vi med etablerte og dyktige håndverksbedrifter. Eksempler på håndverksbedrifter som vi samarbeider med er elektrofirmaer (elektrikere), rørleggere og blikkenslagere.

Videre samarbeider vi også med håndverksbedrifter som malere, murere osv. I tillegg til tilbygg og påbygg kan vi som byggmester også hjelpe med blant annet kjøkkenmontering, snekker-tjenester, pusse opp bad samt taktekking.

Ved å benytte oss som hovedentreprenør på et tilbygg eller påbygg behøver du kun å forholde deg til en kontaktperson. At arbeidet starter og avsluttes til avtalt tid og pris er en selvfølge. I oss har du en seriøs og kompetent samarbeidspartner for ditt nye tilbygg eller påbygg som omsetter drømmetilbygget til virkelighet.

Kontakt Bergstaden Bygg AS for mer informasjon om tilbygg i Sør Trønderlag.