Elementproduksjon

Vi har også mulighet for elementproduksjon til hytte i våre lokaler i Ålen.

Elementproduksjon betyr at vi setter sammen vegger i vårt produksjonslokale som transporteres samlet ut til byggeplass. Fordeler med elementproduksjon: Mindre fukt, foregår innendørs, kortere tid før vegger og tak er satt opp på byggeplass, kostnadseffektivt, mindre materialforbruknved mindre kapp, mindre transport av materialer, kortere byggeperiode, mindre opprydding på byggeplass og bedre totaløkonomi.