Energirådgivning

Enovatilskuddet er en støtteordning for private husholdninger.

Formålet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre tiltak for å bedre energibruken i egen bolig. Tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson. Dette kan være tiltak som etterisolering, skifting av vindu etc. Du kan få penger tilbake hvis du har hyret inn en energirådgiver til din egen helårsbolig eller fritidsbolig i Norge. Energirådgivningen må ha vært gjennomført de siste 12 månedene for at du skal ha krav på støtte. Energirådgiver er tømrermester, byggmester, byggingeniør, fagskoleingeniør eller arkitekt med fordypning bygg og jobber i et registrert foretak med byggfaglig virksomhet som oss i Bergstaden Bygg AS.

Du får en grundig vurdering av boligens energitilstand, som gjør det lettere å prioriterer energitiltak. Du sikrer at tiltakene du gjennomfører sparer deg for mest mulig energi. Boligen kan få bedre energimerke. Med tiltaksplanen får du oversikt over hvilke tiltak som gir støtte fra Enova. Det kan være lurt å kombinere energirådgivning med andre energitiltak. Gjør du flere tiltak som støttes av Enova, øker du også støttebeløpet.

Ta kontakt