Rehabilitering av pipe

Rehabilitering av pipe kan enkelt utføres av fagfolk som oss.

Du slipper å rive det gamle pipeløpet og bygge nytt. Gamle piperør kan føre til dårlig trekk og i verste fall pipebrann. Om du har mistanke eller er i tvil, ta kontakt med oss for befaring og vurdering.

Piperehablitering gir bedre trekk i ovn, verdiøkning av bolig, øker brannsikkerheten, reduserer varmetap og er miljøvennlig.

Ta kontakt