Tegning/ søknad/ befaring

Vi tilbyr befaring av faglærte og dyktige håndverkere som ser løsninger og kommer med råd og tips.

Vi tegner og skreddersyr ditt hus/hytte etter dine ønsker og behov. Vi ordner også alt av søknader om det er behov for det innen byggeprosessen settes i gang. Vi påtar oss også oppdrag innenfor bruksendring og fradeling av hus, hytter og fritidsboliger samt andre typer bygninger.

Vi bistår med utarbeidelse av bruksendringssøknader og søknader om fradeling inklusive utarbeidelse av nødvendige tegningsgrunnlag og annen nødvendig dokumentasjon. Dette gjelder hele prosessen fra jordlovsbehandling fram til byggesak i.h.t plan og bygningsloven.

Ta kontakt