Tilbygg hus og hytte

Tilbygg er definert som en utvidelse av bygningens grunnflate.

Tilbygg av hus/hytte betyr at en ny bygningsdel plasseres oppå en allerede eksisterende bygningsdel. Tilbygg plasseres ved siden av eksisterende bolig. Tilbygg er forskjellig fra påbygg.

Du må ha hjelp av fagfolk hvis tilbygget på boligen det søkes om, er over 50 kvadratmeter. Vi ordner alt av søking og tegning for tilbygg og påbygg

Ta kontakt